Home » OLORUN SANU FUN MI

OLORUN SANU FUN MI

Samloko-OLORUN SANU FUN MI

SAMLOKO is here with his new release for your listening pleasure, the impressive record is titled “OLORUN SANU FUN MI…